Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 30 Temmuz 2021, Cuma Google+

Mustafa Çaylan Genel Kurul Hakkında

1 Eylül 2020
554 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

m.caylan

Lalekent sakinlerinin dikkatine;

03.09.2020 tarihinde perşeme günü yapılması kararlaştırılan olağan genel kurula,              ( lalekent tarihinde ilk defa hafta  içinde genel kurul yapılması planlanmış sebebini anlamış değiliz)  acil işlerim nedeniyle katılamayacağımdan  faaliyet raporu ve tahmini bütçe hakkında bazı gerçekleri açıklamak ve bu konu ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bundan yönetim kurulu,  denetim kurulu ile bazı üyelerimiz rahatsız olacaklardır. Ama ben doğruları ve gerçekleri, sitenin ve üyelerin menfaatleri gereği her yerde ve her ortamda açıklarım bu benim karakterimdir. Bu tespitlerime yanlış diyen üye olursa kendileri ile birebir görüşmeye hazırım.

1.  Geçen yıl yapılan genel kurulda,  yönetimin hazırladığı tahmini bütçede yapılacak harcamaların nerelere ve ne kadar yapılacağı açıklanmış ve istemiş oldukları 200.- lira aidat ve ek ödeme olarak 1.000.- er lira oy çokluğu ile kabul edilmişti.

a. Personel giderlerinin f. Fıkrasında eksik kıdem tazminatının tamamlanması için 80.000.- lira ayrılmıştı ve bu para hiçbir şekilde kullanılmayacaktı. Yeni gönderilen faaliyet raporu ek’indeki tahmini bütçede tekrar 150.000.- lira kıdem tazminatı istenmektedir.80.000.- lira mevcut paralar içinde gözükmüyor.  Bu para nereye harcandı?

b. Yine geçen yıl pide fırının onarımı için 25.000.- lira ayrılmıştı. Pide fırınına çivi çakılmadı tekrar 100.000.- lira para istenmektedir.  Ayrılan 25.000.- lira  mevcut paralar içerisinde gözükmüyor. Bu para nerede?

c. Sahil  kafenin  zemin ve demir değişimi için 50.000.- lira ayrılmıştı. Bu sene tekrar 100.000.- lira istenmektedir. Sahil kafe de herhangi bir bakım onarım yapılmamış bu ayrılan 50.000.- lira nerede?

d. Havuzun bakım ve onarımı için 300.000.- ayrılmıştı. (Tahmini  bütçe onaylandıktan sonra)  havuzun yapılmasından vazgeçildi denildi. O halde ayrılan 300.000.- lira nerede mevcut paralar içerisinde bu da gözükmüyor.

e. Havuz kafenin tadilatı için 50.000.- lira ödenmişti.. Şimdi ise tekrar 100.000.- lira istenmektedir. Yıkım kararı olan  kaçak binaya  acaba ısrarla neden para harcanmak  istenmektedir.  Ben şahsen Kat Mülkiyeti Kanunun 43. Maddesi gereğince buralara yapılacak harcamalar için payıma düşen miktarı ödemeyeceğimi şimdiden ilan ediyorum. Gelir gider ve tahmini bütçeye  onay vermiyorum. Yönetim ve Denetim kurulunu aklamıyorum.  Şimdiden Divan heyetinden adıma şerh düşülmesini rica ediyorum.  Kat mülkiyeti kanununun 35.nci maddesinin a fıkrası; yönetim kurulu kat malikleri kurulunca verilen kararları yerine getirmek zorundadır. Bu durumda yönetim kurulu görevini yerine getirmemiş ve Denetim kurulu da buna göz yummuş veya görmemiş,  rapor etmemiş ve görevlerini yerine getirmemişledir.

Sayın site sakinleri havuz kafe,  sahil kafe, pide fırını ve yönetimin küçük binası bu güne kadar yap işlet devret modeli ile bakım ve onarımları yapılarak bu hale getirilmiştir. Site yönetimi olarak buralara bir kuruş harcanmamıştır. Sahil kafenin eski virane halini 11 sene önce üyemiz Birgül Özsaygılı 25.000.- lira harcayarak bu hale getirmiştir. Buralara zaten Kat Mülkiyeti Kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince; kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ortak alanlarda inşaat, onarım ve tesisler yapamaz. Bu konuda ısrar edilir ise kaçak yapılan havuz kafe binası yıkılır buraya harcanan 50.000- lira da site yönetiminden tahsil edilir.

2.  Geçen yıl yapılan genel kurulda  (görüntü ve ses kayıtları mevcuttur) yangın için jeneratör alınacak ise su depolarımızda yaklaşık 400 ton su her zaman bulunmakta, elektrikler kesilir ise hidrofora 10-15 bin liralık jeneratör alınsın yeterli denilmişti. Hiçbir şekilde 160.000.- liralık jeneratör alınsın diye karar alınmadı. Bu konunun yargıya taşınması halinde site yönetimi çok büyük zarar görür. Zaten üyelerin kabul ettiği tahmini bütçede böyle bir ödenek oylanmamıştı.

3. Geçen yıl yapılan genel kurulun hiçbir şekilde geçerliliği yoktu. Sitemiz zarar görmesin diye konu yargıya taşınmamıştır. Bu konuda site yönetim planına ve K.M.K.nuna  uygun davranılması şarttır. Vekaletlerin ıslak imzalı olması gerekiyormuş site avutanının ifadesi

4. Site yönetiminin tahmini bütçesinde para ödemeyen üyelerin çok fazla olduğu ve yönetimin tahsilatta çok zayıf kaldığı görülmektedir. (aidat ve elektrik borcu tutarı 117.238.-lira) Yönetim binasında günde  2 saat oturarak site yönetilmez bir aylık aidatların kartlara işlenmesi en fazla  3 saati geçmez.  Lalekent sitesi en az 6 sene geriye gitmiştir. Aidatını zamanında ödeyen üyelerin sırtından ödemeyenlerin gelip sitemizde tatil yapmalarını engellemek için yasalarımız çok net önlemler getirmiştir. Bir daha yönetime gelemem diye bu üyelere müsamaha gösterilmemesi şarttır.  Zaten bugüne kadar hiçbir üyenin icraya verildiğini de duymadık.

5.  Personel giderleri geçen dönem 526.000.- lira iken bu dönem için 1.088.000.- lira istenmesinin mantığı acaba nedir. Yeni 15 personel daha mı alınacak veya personelin maaşlarına yüzde yüz zam mı yapılacak? Hiçbir gerçekliği olmayan bakkal defteri gibi bir bütçe hazırlandığı ortadadır.

6.  Faaliyet raporunda yatırım diye izah edilenlerin hiçbirisi yatırım değil normal rutin günlük işler,  sadece genel kurul kararı olmadan alınan jeneratör var o da demirbaş alımına girer.  Yatırım demek uzun yıllar kullanılacak bir eserin, binanın, yolların, su kuyusu açmanın v.s. yapılması gerekir. 4 çöp kovasının direklere asılması resim panolarının çöp konteynerlerine takılması gibi komik ve geçici şeyler asla yatırım değildir.

7.   Çalıştığımız bankalarda 150.000.- lira var iken neden Günay Gencer’den 16.000.- borç alındı ve ödenmeyerek gelir gider tablosunda gösterildi. Yoksa Günay  hanım bu parayı siteye bağışladı mı? Çok enteresan.  Reklam kokuyor.

8. Denetim kurulu, kat maliklerinin kararı olmadan alınan 150.000.- liralık jeneratörün alınması ile ilgili olarak yönetimi tenkit etmesi gerekirken uzun uzun savunması pek anlaşılmadı. Genel kurul kararı ve konuşulanlar kayıt altındadır.

9. Önceleri çim olan tüm alanlar son 6 seneden beri çöle döndü. Havuz sahasındaki birkaç zeytin ağacının dibi bataklık olmuş otlar adam boyuna çıkmış, tamamına yakını çok bakımsız kalmışlardır. 3.000 kg karşılığı zeytin yağına verilen zeytinlerin çoğu bakımsızlıktan, yanlış budamadan kurumaya başlamışlar yeni dönem için çok komik bir rakam yani  10.000.- lira zeytin  geliri koymuşlardır. Halbuki en az 75.000.- lira olması gerekirdi. Hatta daha fazlası olur. Çünkü bizim diktiğimiz fidanlar da son 3-4 yıldan beri zeytin vermektedirler.

10. “Eski yönetim çöp toplama aracını ve yangın söndürme aracını hurdaya çıkardı” diye  yalan yanlış bilgi vererek araçları çürümeye terk etmişlerdir. Çöplerimizi Milas belediyesi alınca, çöp toplama aracımızı ve yangın söndürme aracımızı site içerisinde kullanılmak üzere trafikten çektik 10 sene önce yıllık 12.500 lira motorlu taşıt vergisi ve sigortaları tutuyordu. Ayrıca her yıl araç muayenesine gitmesi gerekiyordu bunlardan kurtulmak için sitede kullanmak kaydı ile trafikten çektik. Hurdaya ayrıldı ifadesi tamamen yanlış ve yalan. Ruhsatları bizde, istediğimiz an kullanabiliriz. Site içerisinde kullanmak riskli diyorlar ise hiçbir kaydı  ruhsatı ve plakası olmayan lalekente ait olduğu bile belli olmayan motosikleti kullanmak, traktörlerle adam taşımak riskli değil mi? Yangın aracının üzerindeki 20 tonluk krom çelik tank bu gün 70-80 bin lira eder. Denetçiler her nedense bu konuların hiçbirini görmüyor, dile getirmiyor, rapor etmekten neden çekiniyor? Bu araçların tadilat yapılarak süpürme aracı v.s gibi hizmetlerde kullanılması veya satılması çok daha uygun olur. Motosikletlerin de acilen satılması gerekir.

11.  Denetim kurulunun görevi on tane rakamı toplamak değil, bu işlemi benim 12 yaşındaki torunum da yapar. Yönetim kurulunun hatalarını, eksiklerini, göremediklerini, sitenin zararına olanları, üyelerin şikayetlerini dinlemeleri, genel kurulda üyelerin aldıkları kararların uygulanıp uygulanmadığını, harcamaların yerinde ve gerçek olup olmadığının  v.s gibi denetleme ve rapor etme  görev ve yetkileri vardır. Ama bunların hiçbirine değinmemiş, yönetim lehinde ve doğrultusunda görüş bildirmesini takdirlerinize sunuyorum. Dolayısıyla görevini yerine getirmemişlerdir.                                                                                                                                     13.  Sayın üyeler;  Yönetim bir yıl içerisinde yapacağı faaliyetler için, yani yapacağı işler için tahmini bütçe hazırlar ve bunun için üyelerden aidat talep eder. Üyeler paraları ödesin ama aldıkları kararların hiçbirisi uygulanmasın, o zaman neden genel kurul yapılıyor kararlar alınıyor.  Bu döneme kadar hiçbir şekilde keyfi harcamalar yapılmadı, genel kurul kararları yok sayılmadı ve paralar çarçur edilmedi.

14. Yapılan harcamalardan birkaç örnek: Havuz kafe merdiven düzenlemesi için  55.000.-lira, kablo,  izolatör   v.s.işçilik  35.102.-lira, arıtma tesisi bakım onarım           için  34.878.-lira  harcanmıştır.  Merdiven basamakları altınla mı kaplandı acaba? Bu yapılanlar ileride bilirkişilere tespit yaptırılabilir.

15. Benim yaptığım gelir ve gider hesaplarına göre aidatların 200.-lira civarında olması yeterlidir. Bilgilerinize sunulur.    Selam ve saygılar. Mustafa Çaylan site eski başkanı

Not : lalekent.org sitemizden de takip edebilirsiniz.

Doğtaş,Yalıkavak

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.