Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 29 Şubat 2020, Cumartesi Google+

Üyelerimizin Bilgilendirilmesi.

19 Aralık 2018
1.660 kez görüntülendi

Üyelerimizin Bilgilendirilmesi.

yonetim_48

Üyelere   Duyuru

Konu  ;    Üyelerin  bilgilendirilmesi

Aidatların yetmemesi durumunda ilgili madde ye istinaden   avans  istenmesi,

Saygın  sakinler    2018  ağustos ayından itibaren  görevli olan   yönetim kurulumuz    uyum içinde görevinin başında  Çalışmalarına  devam etmekte  dır .  ( Daimi  İkametleri ve yaşadıkları yer  lalekenttir )

.)   Su depomuz  Malum olduğu   üzere  dört  göz hacimden  oluşan  toplam 800 ton luk  tur  .    Yer altı kaynaklarından   karışan  mil kumlar  ve  toprak  depoların tabanında  mır  ve  çamur  oluşturmakta  ve tesisata ve evlerde kullanılan  arıtma ve süzme işlemlerine zarar vermektedir  su yun kalitesini düşürmektedir .

12   yıldır temizlenmeyen bu  depolarımızı   fiziksel olarak temizledik.  Çeperlerini  yıkayıp  temiz hacimler  durumuna getirerek  işlevine  sunduk

.)   Mevcutta  sokaklarımızı aydınlatan    Galvaniz ve   beton elektrik direklerimizin   bir kısım denemesi  yapılan   aydınlatma  armatürlerini  az sarfiyat ve bol  ışık  elde edilen  LED  ampullü  armatürlere dönüştürülmüştür   .

.)   Arıtma tesisimiz  belli aralıklar ile  Vidanjör marifeti ile  boşaltılır  ( bu  işlem   yaklaşık  3 yılda   bir  yapılabilen işlemdir  ) Vidanjör  ve  gerektiğinde  kullanılmak üzere   Futbol sahası ile  portakal bahçeleri arasında  bir yol yapılmıştır

.)   Sitemizin ilk toplama çukuru  kanalizasyonun  ilk toplandığı  tesistir WC ler den gelen katı dışkılar    atılan veya  düşen kağıt ve bezlerle   oluşan taşlaşma  Arıtma tesisimize Ciddi boyutlarda zarar vermekte  ve katı atıkların   daha da katılaşarak taşlaşma kıvamına gelmiş olmaları  istenmeyen durumdur .  Arıtmanın rahat çalışabilmesi için sıvı halde olması tercihtir   Bu  çukurların  Açılarak içlerindeki katı atıkların  temizlenerek  bakımı yapılmış  toplama çukurundan  Arıtma tesisimize rahatlatan  sıvı  gönderilmeye  başlamış tesis rahat  çalışır durumuna  getirilmiştir. Aynı bölgenin  üstündeki  otlar ve istenmeyen bitkiler,  Kamışlar  temizlenmiş  Bakımlı bir hale getirilmiştir.

.)   Sitemiz  Dahilinde bulunan  dokuz ( 9 ) Adet  yangın musluklarının yerlerini gösterir  Sembol  işaretleri  ile    vanaların bakımları  ,Kontrolleri  yangın hortumları hazır hale getirilerek istenmeyen durumlara karşı hazırlıklar yapılmıştır Olumsuz  Ekonomik nedenler ile    Evlerde bulunan  yangın tüpleri  yenilenememiş  ve kontrolleri  yapılamamıştır

.) Kanalizasyonlara fareler ile mücadele işlemleri  yapılmış  devam etmektedir

. )  Sivrisineklere    Karşı mücadelede  yuvalarına      ve site  arıtma tesislerine  ilaçlama  şimdiden başlamıştı   ve sivrisineklere ve diğerlerine  korumacılık yapan   Yeşil  bitkilerin  bilhassa  tercih edilen  limon çamı çitlerinin  boylarının kısaltılması ile daralan  ölçüler   de dolaylı mücadelede  yapılabilmektedir  Bu konuyu  uygulayan üyelerimizin  duyarlılığı Mücadelede  önemli yer almıştır   Limon çamlarının  boylarını prensipte  bir  metrenin altında  ki ölçülere getirmeye çalışmaktayız   Çünkü    Rüzgar,   Görüntü  ,  ve sineklerle mücadelede  ki  Makul   ölçü  kısa olanıdır  .

Limon çamlarının boylarını kesemeyen kısaltamayan İmkanları olmayan  üyelerimiz için  Yönetim  Taşeron firmalara  ücreti mukabil kestirerek  Ev sahiplerine   ruju  edecektir .

Limon çamlarının  boyları  aynı zamanda  Sinek ve haşere yuvalarının dışın da da  ,  esintiyi , Görüntüyü  engellediğinden   peyzaj anlayışı  içindele   kesilerek kontrollü ,  bakımı ve büyütülmesine özen göstermeliyiz. Görüntünün kesilmesin dede  komşuların haklarına saygılı olmalıyız

Maalesef rastgele  dikilen  Nereye  ne dikeceğimizi bilmeden  hatalı dikimler  ile    Altyapıda da  En çabuk kestirmeden  uygulama Anlayışı ile döşenen   Düzensiz  , elektrik  ve  su borularını    Patlatmakta ve kopartmakla  arızalara neden olmaktadır  ( 134 ada   üzerinde sahile giden yol üzerinde   ağaç kökü ile  su borusunun ilişkisi  sergilenmiştir  )

.)          Yönetim binası alt katı sığınak olarak yapılan birinci bodrum  Temizlenmeye başlanmış  yağmurlu günlerde   çalışmalara burada devam edilerek  burasında  işe yarar hale  getirmeye çalışmaktadır.

.)  Sitemiz  ana su boruları   döşenirken   her   ada nın suyunun özel olarak kesilmesi esasına  göre  döşenmiş  uzun yıllar   hangi ada nın suyu kesilecek ise  o adanın suyu kesilmiş iken  .  Bu gün ise   tek vana ile  tüm sitenin suyu kesilip arıza giderilinceye kadar  tüm site susuz kalmaktadır  Bunun için de   bu işlemin  ilk yapıldığı mantıkla işler hale getirilmesine çalışmaktayız bu iş   iş  programımıza alınmış olup çalışmalar devam etmektedir .

.) Depodan suyu sisteme basan  Hidrofor dairesindeki  santrifüj   pompalar  Yol seviyesinin  2,5 metre altında  tespit edilmiş  olup hizmetini buradan vermekte idiler di   Ancak  Bu oluşum da   ,  Su kaçaklarından  Boru patlamalarından kaynaklanan  su kaçakları    Masumane çalışan   Elektrik motorlarını ıslatarak yanmalarına  neden oluyorlar idi  Bu santrifüj  motorlarını  yol seviyesine çıkartarak  lüzumsuzca Bahsi geçen  nedenlerle   yanmalarını  önledik  (Elektrik motoru  elektrik arızasından   yanmalı  Hariçten su baskınlarından değil )

.)  Su deposu sahasını  gece arıza   çalışmalarına karşı saha aydınlatması yapıldı

.)  Arıtma ünitesine  bir adet dalgıç pompa montajı yapılarak  zeminde  istenmeyen su kaçaklarının  motorları yakmamaları için  olabilecek kaçak suları  tahliye etmeleri sağlandı

.)  Mevcut  Narenciye  bahçelerine  kuruyanların yerine ve boşluklara ,  11 Ad. ( on bir ad Karışık narenciye  fidanı  dikildi )

.)   Sitenin demirbaşlarından olan iş makinesinin    ( Kepçe )  ihtiyaca  binaen  Söke de bakımı yaptırıldı

.)   Sitemiz demirbaşlarından  3 ( üç ) tonluk seyyar  römork su tankerinin lastikleri yenilendi

İçi su dolu vaziyette  tedbirin hazır vaziyette bekletilmektedir .

.)   Saygın Sakinler

İnşaat mevsimi ile birlikte  başlatılan  inşaat tadilat işleri  İmar barışı adlı  kanun ile de dehada  artarak işin anlayışı değişti , Boyutları değişti  31  12  2017  tarihine kadar yapılan inşaatları  kapsayan kanun  içeriği Bellidir  belediye fen işlerinden veya  özel gayretlerle  Araştırılması durumunda  anlaşılmaktadır , Ancak  Sitemiz  evlerinin  dış cephe  görüntüleri de  değiştirilmeye çalışılmakta   bazı anlayışlara göre ihtiyaç  bazı anlayışlara göre  gecekondulaştırmak  olarak tasvir edilmektedir

Ortalama sayıları  30  olan tadilatçıların Yönetimden resmi makamlara   şikayet edilmemeleri için  temennileri mevcuttur  Sitenin mimarisini ve düzenini korumak adına  ve yönetimin görev anlayışına  uyması adına   yönetim bu işlere  kalkışanları  ilğili makamlara bildirmek durumundadır  aksi halde  hem görevini yapmamış olur hem   sitenin mimarisini korumak adına mevcut  mimariyi koruyanlara cevap veremez  durumuna düşer . Kaldıki    bu  tavır  komşuyu  şikayet  değildir   Mimari yozlaşmanın  . Kurumsallığın  , Birlikteliğin korunması adına . Mevcut yapıyı koruyan Korunmasını isteyen  diğer üyeler adına  bilinçtir

Şikayet edilenler   yönetime tavır almak yerine yönetimlerinin  her şeye rağmen görevlerini yapan  takım olduğu için mutlu olmalılar  Tek kişinin çıkarı  Toplumun çıkarından daha küçüktür  Menfaattar  tartılmamalı  korunmalıdır    tercih  ise  toplumun menfaati olmalıdır

LALEEKNTLİ   OLMAK ,  LALEKENTTE YAŞAMAK  TERCİHTİR  SEÇİMDİR  AYRICALILIKTIR

Saygın sakinler  Yönetim kurulu  aldığı  karar ile   Lalekent sitesine    2 iki  Adet  60 kw lık  Jeneratör   almak için,  imar affından yararlanmış ve   ödenmesi gereken  resmi harçlar için,  Çalışan personelimizin  Kıdem tazminatlarının eksikliği söz konusudur   kıdem tazminatlarını   tamamlamak için  Kat mülkiyet kanunu ilgili madde  35 / d   Aidatların yetmemesi durumunda avans  toplanır  denmektedir .

Ev başına  1 000 ( bin  tl ) Borçlandırmıştır   Ocak 2019 dan başlamak üzere  5 ( beş )  taksitte  veya  Acil para ihtiyacımızdan dolayı  üyelerimizden peşin ödemek isteyenlerin duyarlılığına teşekkür ederiz  .Ödemeler  lalekent sitesi malum hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir   Saygılarımızla .

İş bu  duyuru  Lalekent sitesi içinde bulunan duyuru  ve ilan panolarında  duyurulmuş  ve halen duyurulmaktadır  Ayrıca Lalekent  Resmi sitesi    olan Lalekent.org   ile  Lalekent Bozbük  sitelerin dede   duyurulmuştur.  İlanen    tebliğdir  duyurulur.

Degerli üyelerimiz  Tüm üyelerimizin  güncel adreslerinin    tamamına  ulaşamıyor olabiliriz

Lütfen  konuyu Tanıdık ve yakın üyelerimizle   paylaşılması  için  Harcanacak   değerli  katkılarınıza teşekkür ederiz

 

Lalekent  sitesi  yönetim kurulu

Başkan Yrd .                                       Başkan                                          Başkan Yrd.

Mehmet Uzunlu                                Günay Gençer                                  Hayati Birden

 

Doğtaş,Yalıkavak

Yorumlar

 1. admin admin diyor ki:

  Bekir Uğur
  Bu yönetim şimdiye kadar olmayan bir iş becerdi daha önceleri zeytinyağı parası var idi şimdi hiç lafı geçmiyor bunu acilen açıklasın ek bütçe olmadan bu parayı toplamaları zor ödenmeyen üye aidatları ne kadar neden hiç açıklama ihtiyacı duyulmuyor her üyeden alınan 1800 tl365 65700000 milyonun hesabını görmeden kimsenin para vereceğini düşünmek biraz hayal

  Ömer Dilibal

  BÜTÇENİN YARISINDAN FAZLA BİR PARA HANGİ ACİL İŞ İÇİN TOPLANIYOR GENEL KURULDA AİDATI DÜŞÜK TUT SONRA AVANS DİYEREK İSTEDİĞİN RAKAMA ÇIKAR BU HUKUKİ DEĞİL ACİL OLAN MAKUL BİR ŞEY OLUR İSTENEN PARA TAM 365 MİLYAR LİRA EL İNSAF GENEL KURULUN VERDİĞİ YETKİ BU DEĞİL ÖNGÖRÜLEMEYEN DOĞAL AFET Mİ OLDU . BU YÖNTEM YANLIŞ YOLU AÇILIRSA BİR DAHA KONTROL EDİLEMEZ. ARDI ARKASI KESİLEMEZ.

  Ömer Dilibal

  GEREKİRSE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPARLAR BU PARA NEDEN İSTENİYOR GEREKLİ Mİ AÇIKLANIR ONAYLANIR ÖDENİR.İKTİDARA ÖZENDİLER GALİBA.

  Ömer Dilibal

  ÖTV Yİ ARTIRSINLAR DAHA KOLAY.

  Bekir Uğur

  Baskan yardımcısı Mehmet uzunlu defalarca havuz cafede ne kadar köfte o kadar ekmek diye ezberlemis defalarca duydum olağanüstü genel kurul çok acil üyelerden geçen seneden ödenmeyen aidat bu seneden ödenmeyen aidat acıklasınlar zeytinyağı parası ne kadar bunlar çok acil acıklasınlar yaptıkları bir proje yok toplanan para ile yok arıtma yok su kuyusu bunlar zaten her sene rutin olarak yapılan işler yeni degil

  Murfit Eksi

  Valla ben İstanbul’a hiç gitmedim yapılan isler zaten yapılmıştı sadece arıtmada bir calisma oldu oda heryıl yapılan rutın ıs bır duvar ördüler dıye 375 milyar istiyorlarsa onada üyeler toplantı zamanı karar verır bizler salak deyılız

  Murfit Eksi

  Sayın lalekent sakınleri sonbaharda burda bir yangın oldu bu yangında bizden mazot istendi yonetıcımiz bizde bırbidon benzın var Onur’da veremem dedi sitemizin yanmasına seyırcı kalan bir yönetim hangi akılla böyle bir para istiyor gerisini siz düşünün ıyı gunler

  Murfit Eksi

  Burada yangın musluklarının olduğu yerlerı gösteren tabelaların olduğunu gösteren resımler koyduk denıyor susuz yangın musluğu ne ise yarıyor top sahasının oraya yol yaptık denıyor Sankı düble yol yapmışlar bır kamyon Mısır getırıp döktürdüler sıneklerle mücadele etiklerini söylüyorlar öyle bir çalışma ben hıc göremedim 70adet elektrikle daireyi var hersene lamba deyıstırdık diyorlar zeytınlerı bu sene ihaleye vermeden kendi yandaşlarına verdıler su deposunun orada elektrik aydınlatması yaptık doyarlar lambasının amperını yükselt ilet bunların yaptıgı teksey gecelerı sahıldekı lambaları havuzun lambalarını top sahasının lanbalarını bırde kendi önlerı güzel gözüksün diye havuzun etrafındakı cımlerı kestırdıler bundan sonrada bahcelerınızdeki cimlerı parayla n keseceklerini söylemeleri birde limon camlarını keseceklerını soylemelerı gıttık Beledıye yetkilileriyle görüştüm belediyenın böyle bir yaptırımı yok şöylemizin her tarafında büyük camlar var ilk önce gıdım onları kesmek için izin alsinlar bu görselim onlara Beledıye ızın veremiyor ozaman bizde çıtlarımızı hıc kesemeyiz normal ağaç olur kısasa kısas bundan sonra ben sızın gözünüz olurum

 2. KAFSINKAF KAFSINKAF diyor ki:

  GÜZİDE TATİL CENNETİ LALEKENT’İN VEFAKAR VE CEFAKAR YÖNETİMİ İLE SEVGİLİ SAKİNLERİ,
  ONBEŞ YILDIR ÜYESİ OLDUĞUM LALEKENT İÇİN ELZEM İHTİYAÇLARIN SEZONLUK TEDBİRLER YERİNE, ÖNCELİKLERİNİ DİKKATE ALARAK HAZIRLANACAK NAZIM PLANLAR ÇERÇEVESİNDE KARŞILANMASININ DAHA AKILCI OLACAĞINI EFSANE BAŞKAN SAYIN YÜCEL AKTAR’A DİLİM DÖNDÜĞÜNCE ÖNERMEYE ÇALIŞMIŞ OLSAM DA ŞİMDİ SİTEDE OLMAYAN BİR YARDIMCISI TARAFINDAN TEPKİ ALMIŞTIM.
  U BAĞLAMDA BÖLGEDEKİ SIK ELEKTRİK KESİLMELERİNDEN SİTE GENELİNİN OLUMSUZ ETKİLENMESİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA UYGUN KVA GÜCÜNDE GRUP ELEKTROJEN DONANIMI PROJESİ BAŞLATILMASI KONUSUNUN GENEL KURULA SUNULMASINI ÖNERDİĞİMDE ” ALBAYIM JENERATÖRÜN MAZOT PARASIYLA BAŞA ÇIKAMAYIZ” CEVABINI DÜN GİBİ ANIMSIYORUM. OYSA JENERATÖR SADECE ŞEHİR ŞEBEKESİ KESİLDİĞİNDE DEVREYE GİRECEĞİ BİR GERÇEKTİR. ( O ZAMANKİ MALİYET 75.000-90.000 TL ARASINDAYDI.)
  DAHA SONRA, SAYIN MUSTAFA ÇAYLAN’IN BAŞKANLIK DÖNEMİNDE ELEKTRİĞE ÜCRET ÖDEMEMEK, HATTA TÜKETİLENDEN FAZLA ÜRETİLECEK ELEKTRİĞİ DEVLETE SATMAK ŞEKLİNDEKİ CAZİP FİRMA VAADİYLE SİTEYE RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (RES) FİRMA TEMSİLCİSİ DAVET EDİLDİ. TEK BİR ÜNİTE İÇİN PROJE MALİYETİNİN 1 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANMASI VAZGEÇİREN NEDEN OLDU.
  OGÜN BUGÜNDÜR YAPILAN GENEL KURULLARDA JENERATÖR KELİMESİ TELAFFUZ EDİLMEZKEN NE OLDUYSA BİRDEN SAYIN YÖNETİM KURULU ADETA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (KHK) MİSALİ YAYIMLADIĞI DUYURUDA “BEN YAPTIM OLDU” DERCESİNE İKİ ADET 60 KVA’LIK JENERATÖR İÇİN ÜYELERDEN BU AMAÇLA BEŞ TAKSİTTE 1000 TL TALEP ETTİ.
  MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE 2018 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN 120 TL OLAN AİDAT %25 ARTIŞLA 150 TL’YE YÜKSELTİLDİ. KHK İLE OCAKTAN GEÇERLİ BEŞ AY SÜREYLE 200+150=350 TL İSTENEN ÖDEMENİN YAŞANAN EKONOMİK KRİZDE ÜYELERİ NE KADAR ZORLAYACAĞININ DİKKATE ALINMASINI DEĞERLENDİRMENİZE BIRAKIYORUM.
  GELİŞMELERE HER ZAMAN AÇIK OLDUĞUMU BELİRTMEKLE BİRLİKTE KONJONKTÜRÜN VE UYGULANAN USULÜN BU TALEP İÇİN UYGUN OLMADIĞINI EKLEMEDEN GEÇEMEYECEĞİM.
  SAYGILARIMLA.

  A. METİN ÖZKAPANCILAR
  138/34
  05365697878

 3. Mürfit Eski Mürfit Eski diyor ki:

  Merhaba ek ödemeyle ilgili bu yönetim eski yönetim zihniyetıyle sıteyı yönetmeye çalışıyor eskıden evlerımız bıtmedıyı ıcın ıstenen parayı veriyorduk Ankara’ya 60km kala alınan 300lt benzın parası gibi o günler gitti bugörevi 130 tl ye yapacak üyemiz vardi demekki yapılıyormuş biz bu sitede aldığımız hızmet sadece kuyu suyu ve güvenlik dünyanın hıcbir yerınde umuyorumkı böyle bir aidat yoktur 2 kafeler imar barısından faydalanacakmış bunun parasında ben ödeyecekmişim neden 1bırayı 20 tl ye 1 tostu 15 tl ye 1 patetesi 10 tl ye yemek içinmiş bunun yarı fiyatına dışarıda fıyatlar varken üstelik yıllık 70 miş 80 bin tl ile mademki bu fiyatlara satmada israr ediyorlar yapın 10yıllık mukavele odesınler parayı ödemiyorlarsa ödeyeni bulun üyelerden onay almadan sızlerın kimsenin çıtını kesmeye kakkınız yok jandarmayı getırıncede 2011 yılındakı yönetmeliyi gösteriyorsunuz o yonetmelikde hıckımsenin limon camı Demir tel duvar gibi engelleyici unsurlar yapılmaması ön görülmüş yaptığınız işlere gelince5 adet çimento on metre duvar 1kamyon mıcır 15 mt Demir merdiven arabanın bakımını yapmış bınıyorsun yaptıracaksın Onur’da kendın yapmış gibi anlatıyorsun fareleri ıslah ettik diyorsunuz ben olen fare hiç görmedim fakat kedi çok gördüm saygılarımla 134/39 Mürfit Ekşi 0532 254 76 60 saglicakla kalın