Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 17 Temmuz 2019, Çarşamba Google+

LALEKENT SİTESİNİN 01 . 07 . 2017 / 30 . 06 .2018 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

18 Ağustos 2018
394 kez görüntülendi

LALEKENT   SİTESİNİN    01 . 07 . 2017   /  30 . 06  .2018   DÖNEMİ  DENETİM KURULU RAPORU

yonetim_48

LALEKENT   SİTESİNİN    01 . 07 . 2017   /  30 . 06  .2018   DÖNEMİ

                                      DENETİM KURULU RAPORU

 

Lale kent  sitesinin    01 . 07 . 2017   -  30 . 06 . 2018  Dönemi çalışmaları kat mülkiyeti  kanunu ve site yönetim   planının denetim kuruluna  verdiği yetkiler   çerçevesinde site işletme defteri , muhasebe kayıtları, fatura  , tahsilat  makbuzları  , gider  pusulası , kasa ve banka  kayıtları ile yönetim kurulu karar defteri  tarafımızca incelenmiştir .

Yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinden Yönetim kurulunun  bu dönemde 16( onaltı )  adet karar aldığı ve imzaladığı görüldü  .

Site harcamaları ve gelirlerinin kayıt altına alındığı   işletme defteri  19 . 06  . 2017  Tarih ve   5512  yevmiye numarası ile  Milas  3   no lu   Noterliğince  onaylanmış olup  işletme defterine  yapılan kayıtlar ile harcama ve gelir belgeleri   uyumludur .

Yaptığımız denetim sonucu  tespitlerimiz aşağıda açıklanmıştır.   Hesaplamalarda  toplamların kuruş haneleri sıfırlanmıştır .

Denetim dönemi   01. 07. 2017   - 30.  06  .2018  Tarihleri arasında işletme hesap özeti  aşağıdaki  gibidir .

LALEKENT   İŞLETME  HESAP  ÖZETİ

(   01 . 07 . 2017    -     30 . 06 . 2018   )

 

Giderler                     761 .701 , 00  TL         Dönem başı mevcut                150 .743, 00  TL

Mevcutlar                   88. 387, 00  TL           Bankalarda yapılan  tahsilat   428. 930 ,00  TL

a)  Kasa                         27.573. 00  TL           Makbuzlarla tahsil edilen       265. 687 ,00   TL

b)  Akbank                       2.818 ,00    TL        Faiz                                           4. 728 ,00    TL

c)  İş bankası                  9. 715 ,00   TL

d)  Akbank  Vadeli        48. 281 ,00   TL

Genel toplam             850. 088 ,00  TL                     Genel toplam             850. 088 ,00  TL

 

 

GELİR  GİDER  TABLOSU  AÇIKLAMASI

Bu genel hesap özetinden sonra site harcamalarının ve gelirlerinin açıklamasını aşağıdaki başlıklar altında bilgilerinize sunmak istiyoruz .

1 )   2017 Döneminden devir                                                                        150. 743, 00   Tl

2 )    Site gelirlerimiz                                                                                    699 .345, 00   Tl                 Aidatlar  ( Güvence dahil  )                                536. 973, 00    TL

Gecikme zammı                                                              13. 071, 00    TL

Elektrik parası  ( üyelerin ödediği )                  117. 283 ,00    TL

“      “       ( işletmenin ödediği )                          16. 290 ,00    TL

Market kirası                                                          1 .750 ,00    TL

Banka faizi                                                             4 .728, 00   TL

Bağış geliri  (  zeytin )                                           9 .250 ,00  TL

Bu gelirlerimizin   265 .687 ,00 TL sı makbuzlarla  yapılmış Akbank Milas şubesine      238 .920 ,00    TL  İş bankası Milas ve   Ankara  İncesu  şubesince 190. 010 ,00TL olmak üzere  toplam  694 .617 ,00 TL  Bankalarca tahsil edilmiştir   Ayrıca  4 .728 ,00 TL faiz gelirlerimiz mevcuttur .

3 )   BANKA  HESAPLARIMIZ 

İşletme özetinde de görüldüğü üzere Akbank Milas  şubesinde 2. 818 ,00 TL

İş bankası Milas şubesinde  9 .715 ,00 TL  Paramız mevcuttur   İş bankası  Ankara  İncesu  şubesinde ise  yatırılan paralar  aynı gün  İş bankası Milas şubesine  virman edildiği için  bakiye  sıfırdır.  Ayrıca  Akbank ta  kıdem tazminatları  karşılığı   48 .281, 00  TL vardır

Genel kurul gereği  Hesaba para aktarılması gerekiyor ise  herhangi bir aktarma yapılmamıştır

4)  ÜYELERDEN  ALACAKLAR

Üyelerimizden borcunu zamanında ödemeyenler devam etmektedir  Aidat alacağımız

50 .120 ,00 TL    Elektrik  parası 11. 445 ,00  TL   Elektrik güvence parası  3 .711, 00   TL

Ecri misil  832. 00  TL   Olmak üzere    Toplam 66 .108, 00 TL  alacaklarımız mevcuttur.

 

 

Bu arada  bankaya aidatını yatırırken  kimin yatırdığı belirtilmeyen  2.578, 00 TL  tahsilat  söz konusudur  Havuza yatırılan bu meblağ  üyelere borç bildirimi  yapıldığında

Mevcut dekontları ile yönetime müracaatları sonucu  hesap kartına işlenecektir

5)  PERSONEL GİDERLERİ                                                                                           297. 064, 00 Tl

a )   Çalışan  personel                                                                       150. 913 ,00  TL

b )    Çalışan personele  bayram /  yılbaşı  ödemesi                           10 .000 ,00 TL

c )     Huzur  hakkı                                                                    36 .000 ,00  TL

d  )   Muhasebe , elektrik müh , çevre müh, Avukat                  6. 052, 00 TL

e )    S G  K  Pirimi                                                                      60. 940, 00 TL

f  )  Personel  ev kirası                                                                 4 .320 ,00  TL

g  )  Kıdem tazminatı  ödemesi                                                  28. 839, 00  TL

6  BÜRO VE İŞLETME GİDERLERİ                                                                     108 .456 ,00  TL

a )   İlaçlama                                                                                 8 .759 ,00 TL

b )   Telefon   / internet                                                                2. 880, 00 TL

c)    Diğer işletme giderleri                                                        69 .288 ,00 TL

d )   Temizlik işçi gideri                                                                          14 .393, 00 TL

e )   Havuzdaki onarım ve tadilat                                              13 .136 ,00  TL

7 YATIRIM GİDERLERİ                                                                        76 .141, 00 Tl

a )  Futbol sahası                                                                         23 ..752 ,00  TL

b )  Site aydınlatma                                                                      24 .120 ,00  TL

c )  Zeytin ağaçları budaması                                                                  5. 250, 00 TL

d )  Park yerleri ( sahil  güneşlik dahil )                                       14. 469 ,00 TL

e )  Sahile şemsiye                                                                          2. 200 ,00 TL

f   ) Arıtma , Su deposu , Amfi tiyatro  demir işleri                       6 .350, 00  TL.

 

 

8     DEMİRBAŞ ALIMLARI                                                                               36 371 00  Tl

a )     3 (Üç ) adet çim biçme makinesi                                            3. 640, 00 TL

b )    10 (on ) Adet Galvanizli çöp konteynırı                                      7.401, 00 TL

c )     Pis su motorları                                                                           2 .683 ,00 TL

d )    Bilgisayar                                                                                    2 .570 ,00 TL

e )   2  ( İKİ ) Adet Regülatör                                                               8 .024, 00  TL

f )  Su kuyusu Motorlar                                                                      12 .053 ,00  TL

9 ARAÇ BAKIM ONARIM                                                                              5. 817, 00   TL

a ) Bakım onarım                                                                                2. 197, 00 TL

b ) 4 ( dört ) adet  lastik traktör için                                                  3 .620 ,00 TL

10 )  ELEKTRİK    GİDERLERİ                                                             214. 428, 00 Tl

a )   Üyelerden toplanan                                                                 117. 283 ,00 TL

b )  Market , Sahil kafe , havuz kafe                                               16. 290 ,00   TL

c )  Yönetimin ödedigi  elektrik                                                      80. 855 ,00 TL

11  )   AKARYAKIT GİDERLERİ                                                          12 .185, 00  TL

12 )    ÖDENEN  VERGİ ve  GÜVENCE  BEDELİ                                11 229 00 Tl

a)  Araç vergileri                                                                               2 .196 ,00  TL

b )  Güvence bedeli                                                                           9. 043 ,00 TL

Sitemiz  adına  2008  2012  yılları  arasındaki 4,5 yıllık dönem için Milas mal müdürlüğünce ecri misil ihbarnamesi karşılığı yatırılan  miktara ilişkin Muğla  2’nci Idari

Mahkemesi  nezdinde açılan dava, Mahkemenin 2015  /20016 karar no ve 22 / 12 /  2015

Tarih ve 2015 /   1316  sayılı gerekçeli karar ile davaya konu işlemin 10. 586 ,87  TL lik kısmının iptaline 57 .567, 13  TL lik kısım yönünden ıse davanın  reddine karar verilmiştir.   Dava ile ilğili  temyize başvurulmuş olup  hukuki işlem danıştayda  devam  etmektedir.

Güneş panellerinde kullanılan  aküleri ile   ilğili   YİĞİT  AKÜ  Firması aleyhine açılan                   10 / 01 / 2014  Tarihli Ankara  1 . Tüketici mahkemesi  nezdinde açılan dava

09  /  06  / 2016  /  791  Sayılı karar no ile  reddedilmiştir   Hukuki  süreç  yargıtayda devam etmektedir

26  temmuz  2017   ayında  genel kurulda  bütçeye havuz ve çevresi bakım ve onarımı dahil yatırım giderlerine 110 .000 ,00  TL ayrılmıştır  yukarıda sunulan nedenden dolayı  havuza sadece 13 .136, 00 TL   harcama yapılmıştır . Ayrıca  alınan kurul kararları gereği  site aydınlatma  sistemi elden geçirilmiş   Futbol ,  voleybol sahaları , otopark  ve sahile  gölgelik  yapılmıştır.

2017  Yılı içerisinde sitemizin  su tesisatçısı istenmeyen bir şekilde  aramızdan ayrılmıştır. Mirasçılarına   26 .737,00  TL  Ayrıca 30 haziran 2017  tarihinde işine son verilen 1  personel için ise 2.102 ,00 TL   toplam  28.839.00 TL kıdem tazminatı  hesabından  ödeme yapılmıştır

Mayıs 2018  ayında  site giriş güvenlik bölümünde  görevlendirilmek üzere  1’i  bayan  1 ‘i erkek   2  ( iki )  personel alınmıştır .

Market  el değiştirmiştir  yeni müstecir ile  üç yıllık sözleşme yapılmış  Sahil ve havuz kafe ile sözleşmeler devam etmektedir.

Pide fırınına ise  herhangi bir talepli olmamıştır

Denetim kurulu olarak site yönetiminin    01 .07. 2017 – 30 .06 .2018  Dönemindeki işler ve hesaplarını  inceledik ve gerekli açıklamaları yaptık.

Değerlendirmelerimiz  sonunda   yönetim kurulumuzun 01. 07.2017 -   30. 06 .2018

Dönemi hesaplarının  aklanması gerektiği kararına vardık  Durumu genel kurulumuzun onayına sunarız  Saygılarımızla  08 . 07.  2018

            DENETLEME  KURUL  ÜYELERİ

Tekin GÜNSAN                                                                    Hayati BİRDEN

 

 

 

 

Doğtaş,Yalıkavak

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.