Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 12 Aralık 2019, Perşembe Google+

Korhan UL ,Aidatların Yetmemesi Hakkında….

Korhan UL ,Aidatların Yetmemesi Hakkında….

timthumb

SAYIN LALEKENT SAKİNLERİ,

Sizlerle paylaşmak istediğim , Yönetimin aidatların yetmemesi konusunda bilgilendirme yapması ve tüm üyeleri“borçlandırma” konusudur.

Sayın Lalekent sitesi sakinleri 2018-2019 yılında yapılacak işler ile ilgili olarak Genel

Kurulca kararlaştırılmış olan hane  başına150 Tl aidat Lalekent sitesinde bugüne kadar alınmış en yüksek  aidat kararıdır. Benim başkan olarak görevde olduğum 2017-2018 yılında 120Tl aidat ileWeb

sitemizde yayımlanmış olan 12 duyuruda belirtilmiş olan işler tamamlanmıştır  ve bunların

önemli bir kısmı mümkün olduğunca kalıcı olmasını düşünerek yaptığımız işler idi. Birkaç konuyu daha yapabilirdik ama ben genel kurulda gündeme gelmiş konuların dışına ilave aidat istemek suretiyle çıkmak istemedim. Çünkü ben yaptım oldu diyerek yasal bir dayanağı olmayan bir yöntemle para istemek  geçmiş tecrübelerime göre doğru olmazdı ve hem yönetimin hem de Lalekent Sitesinin başını ağrıtabilir ve  sıkıntılara yol açabilirdi.Dolayısıyla ayağımızı yorganımıza göre uzattık.

Şimdi ise aidat rakamı üye başına aylık 150 TL  ve diğer bir ifade ile sitemizin toplam aylık aidat geliri (üyelerden toplanacak elektrik ücretleri hariç) 54,750 TL , yıllık ise 657,000 TL, dır . Bize gelen yazıdan anladığım kadarı ile mali durum sıkıntılı gözüküyor. Durumu anlayabilmek  için sitenin

“tahmini sabit masraflarını” alt alta yazarsak;

A –  Personel ücreti,sigortası, bayram ve yılbaşı ödemeleri                  276,000 TL

B – Yıllık elektrik ücretleri                                                                             230,000  TL

Lalekent yönetiminin payına düşen                                              110,000 TL

Lalekent sitesi sakinlerinin payına düşen                      120,000 TL

C- Hakkı huzur ücreti                                                                                        36,000 TL

D – Çevre ve elektrik danışmanları , avukat ve muhasebeci ücreti     12,000 TL

E –İlaçlama                                                                                                        10,000 TL

F – Çevre temizliği                                                                                            10,000 TL

G – Mazot ,benzin                                                                                            10,000 TL

Yaklaşık sabit masraflar  TOPLAMI             584,000 TL

 

Toplam Yıllık gelirler

Aidat                                                                                                                657,000 TL

Üyelerden toplanacak elektrik ücreti                                                       120,000 TL

——————

Yıllık gelirler TOPLAMI                                   777,000 TL

YILLIK GELİRLER TOPLAMI                                                                     777,000 TL

YILLIK SABİT GİDERLER TOPLAMI                                                        -587,000 TL

————–

KALAN BAKİYE GELİR                                                                               193,000 TL

 

Çok basit bir hesap ile Lalekent’in bütçesinde ilk altı ay sonucu olarak  SABİT GİDERLER HARİÇ 193,000/2=96,500 TL kalması lazım. Ya para toplanamadı ya da  96,500 TL harcandı

Gelelim Yönetimin borçlandırma operasyonuna ;

Anlaşılan yönetim akşam yatmış sabah kalkmış ve 365 evi borçlandıralım diye karar almış. Ne sitenin geçmişinde ne de yasal mevzuat olarak herhangi bir genel kurul kararı olmadan “biz sizleri borçlandırdık” diye tek taraflı bir uygulama ve bir yol yok.

Yönetim kurulu,  kendi kafalarına göre site üyelerini nasıl biz sizi borçlandırıyoruz deyip 365,000 TL sını siteye alacak   üyelerine borç yazabilir. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok. Genel kurulda böyle bir yetki verilmedi, borç almadık ,senet imzalamadık ,kefil olmadık. Ben araştırdım böyle bir uygulama yok. Bir de adını borçlandırma koymuşlar. Çok itici bir ifade. Bu yönetime de bu yakışır.

Biz sizden ne borç aldık ne de size tek taraflı bizi borçlandırma yetkisi verdik. Bizi borçlandırdığınız rakam 2,000  veya  3,000 TL de olabilirdi. İki üç ay sonra yeni bir borçlandırma kararı ile yeniden para isteyebilirsiniz. Şimdi kalkmış biz bu parayı siteye jeneratör almak için kullanacağız diyorsunuz. Genel Kurulda Jeneratör kelimesinin “J” si bile gündeme gelmedi. Böyle bir yatırım maddesi yok. Bunun için bir bütçe de yok. Genel Kurulda gündeme gelmeyen tutanakların içerisinde olmayan üstelik herkesin onaylaması gereken oldukça önemli bir yatırım meblağı gerektiren bir konuyu ocak ayında nasıl gündeme getirebilirsiniz ve sizi borçlandırdık diyebilirsiniz. Sizi borçlandırdık ifadesini kullanıyorsunuz  çünkü bunun makul , geçerli ve hukuki bir yolu yok. Siz de bunun farkındasınız.Böyle bir borçlandırma sistemi geçmişte yok, yasal olarak uygun gözükmüyor. Diyelim ki  üyelerin çoğundan kabul gördü. Önümüzdeki senelerde gelecek olan yönetimler de aynı hakka sahip olmayacak mı. Yani uygun bir tarz değil. Genel Kurulda birçok tartışmaya yol açacak, yasal yollara gidilecek kadar ciddi sıkıntılar getirecek. Sitenin geçmişine bakılacak olursa yanılmıyorsam  jeneratör konusu en az bir, iki kez, gene yanılmıyorsam eski başkanlardan Yücel Bey tarafından Genel Kurulun gündemine getirilmiş ve kabul edilmemiş. Bu çok pahalı bir yatırım. Bu konu Genel Kurulun gündemine gelmeyecek de ne gelecek. Anladığım kadarı ile Jeneratör teklifinin geçmişte kabul görmemiş olması nedeniyle gene kabul edilmeyebilir anlayışı ile biz yaptık oldu diye mi düşünüldü. Yasal olanı böyle pahalı ve büyük bir yatırım niyetlerinin Genel Kurula getirilmesi, bütçesinin ve nedeninin anlatılarak onay istenmesidir. Şayet Genel Kurulda kabul edilmemiş ise olağanüstü Genel Kurula gidilir, orada oylanır.

Gelelim diğer ihtiyaca, Kıdem Tazminatı fonunun tamamının  bir seferde ve şimdi toplanması konusu ;

Yönetim ,anladığım kadarı ile tüm çalışanlara ait tüm Kıdem Tazminatlarının toplamını bu sene ayırmak istemektedir. Bu ne demektir ; Lalekentin bütün çalışanları aynı anda ya Kıdem Tazminatı alma koşullarını yerine getirerek (emeklilik,vs gibi) ya da yönetimin tüm çalışanlarını ( işten çıkartmak suretiyle) kıdem tazminatlarının ödenmesidir. Bunun dışında kıdem tazminatı fonunun  bu yıl tamamlanması gibi bir ihtiyaç yoktur. Yönetim site çalışanlarından böyle bir duyum mu aldı (emeklilik şartını yerine getirecek personel yalnız bir kişidir.) yoksa yönetim hepsinin kıdem tazminatını ödeyip yeniden işe mi alacaktır. Yönetimin böyle bir planı veya duyumu var mıdır.

Kaldı ki belli bir miktar kıdem tazminatı fonu bankada mevcuttur. Üç personel daha bir yılını tamamlamamıştır Şu anki rakkamların üzerine yaklaşık 30,000 TL ilave edilirse fazlasıyla yeterli olur. Yani yüksek bir meblağın ihtilaflı borçlandırma yöntemiyle acilen toplanmasına gerek yoktur.

Diğer konu “imar affı konusu”. Burada da masraf en az 99,000 TL gibi gözükmektedir. Bu da oldukça yüksek bir meblağdır. Yönetim söz konusu 99,000 TL detaylarını site üyeleri ile paylaşmalıdır. Ne kadar TL bu işin müracaat formlarının hazırlanması için kime verildi, birkaç teklif alındı mı ,sözü geçen üç mekanın her biri için ne kadar metrekare olarak başvuruldu, eski ve gerçek metrekareleri nelerdir, şimdi kaç metrekare için imar affına başvuruluyor. Yanılmıyorsam Kanun belli bir tarihe kadar olan yapılaşmayı kapsıyor. Bizim beyanlarımız kanun maddelerine uygunmu. Yoksa nasıl olsa geçer diye gerçeklere tam olarak uymayan bir beyan verilmiş midir. Mesela 20 metrekarelik bir mekan için 100  ,  150 metrekarelik bir beyan verilmiş ise bunun sonucu ne olabilir. Böyle bir durum varsa hem beyan gerçekçi olmamakta ,hem de yüksek bir meblağ ödenmektedir. Eğer böyle bir durum var ise buralara büyük metrekareli inşaatlar mı yapılacaktır. Af talebi yapılan mekanlar için yapılan bu müracaatlarda, m2 nin yanında bu mekanlarda af istenen yapılaşmanının hangi tarihlerde  yapıldığı gibi konularda site sakinlerine detaylı bilgi sunulması gerekir. Bilerek veya bilmeden yapılan her düzgün olmayan iş sadece yönetim kurulunu değil aynı zamanda Lalekent Sitesini de sıkıntılı bir ortama sokacaktır.

Şimdi  gene gelelim rakamlara,

 

Sabit masraflardan sonra kalan yıllık meblağ                                         193,000 TL

 

Ek giderler :

İmar affı maliyeti                                                                                    99,000 TL

Kıdem tazminatı için ayrılan                                                                  30,000 TL

—————

TOPLAM                                                                                                  129,000 TL

 

Ek giderlerden sonra

elde kalacak meblağ                                                                            64,000 TL

 

İçinde bulunduğumuz günlerde ülkemizdeki yaşadığımız ekonomik koşullarda devletin insanların yaşam güçlüklerinin farkında olarak suya ,elektriğe ,enerjiye vb. konularda yüzde 10 – 15 seviyesinde indirim yaptığını , teşvikler verdiğini , vergi ve sigorta indirimi yaptığını , kredi kartı ödemelerini yapılandırarak yeni makul koşullar getirdiğini görmekteyiz. İçinde yaşadığımız ekonomik koşullar böyle iken ve Lalekent üyelerinin birçoğunun emekli insanlar olduğunu göz ardı ederek ve ihtilaflı uygulamalar ve yöntemler ile acilen diyerek yönetimin tek taraflı 1000 TL lik borçlandırma girişiminde bulunması , buna hayır diyenlere sıkıntılar yaratması Lalekentte gittikçe düşen huzur ve güven duygularını iyice ortadan kaldırmaktadır.

Benim yönetime naçizane tavsiyem yönetimin toplaması gereken aidat ve elektrik paralarını toplaması, borçlandırma kararını ve buradan doğacak ihtilafların siteyi sıkıntıya sokabileceğini bir kere daha gözden geçirmesi ve Lalekent’teki ortamı daha fazla germemesi ve site sakinlerinin ayrı ayrı kutuplar haline gelmesine yol açmamasıdır. Yönetimin yapacağı en uygun şey geçmişteki diğer yönetimler olduğu gibi mümkün olduğunca ayağını yorganına göre uzatmasıdır. Lalekent sitesi bir tatil ve dinlenme sitesidir.  365 sakininin sahip olduğu bir yerdir. Kaosa değil huzura ihtiyacı vardır,

Ben yaptım oldu  ? =Daha çok gerginlik,hukuki ihtilaflar,daha sonraki yönetimlere miras kalacak sıkıntılı bir emsal uygulama teşebbüsümü,

Ya da bunun tersimi ?

Saygılarımla ,

Korhan Ul

 

Doğtaş,Yalıkavak

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.