Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 18 Haziran 2019, Salı Google+

2017-2018 OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ TUTANAĞI

18 Ağustos 2018
634 kez görüntülendi

2017-2018 OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ TUTANAĞI

yonetim_48

LALEKENT  SİTESİ  2018   YILI  OLAĞAN GENEL KURUL  TUTANAĞI

Toplantı Tarihi                03  08  2018

            Karar  No                                   15

 

Site  genel kurulu belirlenen  gün ve saatte  siteye  ait  Amfi tiyatroda

Toplanmak üzere   site yönetimince  hazırlık yapılmış  ve saat  18 00  de  Hazirun listesi imzaya açılmıştır .

Saat  18 30 da  yasal çoğunluğun hazır olup  olmadığı  kontrol  edilerek  üye imzalarının  asıl  ve  vekaletlerin  sayılması sonucu  241 üyenin imzası  ile

Çoğunluğun  sağlandığı görülmüş  olup  Site başkanı Korhan  Ul tarafından   oturum  açılmıştır .

Madde  1.  Açılış   , Saygı  duruşu   , İstiklal  marşı   okundu

Madde  2 . Divan başkanlığına  Sn Fikret Oran  Sn Hakan  Öğütcü Sn  Fünun Öcal  Olarak  teklif edildi  ve kabul edildi

Madde  3.  Oylamanın  ( açık  -  Kapalı  )  uygulama şeklinin belirlenmesi için  genel kurula teklif sunuldu  Bu sene  açık oylama  oy çokluğu ile kabul edildi  Önümüzdeki  (  2019  yılı ) genel kurulda   gizli oylama  açık  tasnif   oylandı  oy çokluğu ile kabul edildi  Yönetim kuruluna   seneye  gizli oy açık tasnif yapılacağından hazırlıklar için yetki verildi

Madde  4 . İmar affı ile  ilğili Sahil  kafeterya  ile  havuz  kafeteryanın  Yapı kullanım belgelerinin   olmadığı  bu konunun konuşulması gündeme eklenmesi

Madde  5 .  Site yönetim planında  değişiklik yapılması önerisinin gündeme alınması  kararı   oy çokluğu ile alındı     Önergeler  görüşüldü  yeni yönetimin ilgilenmesine karar  verildi

Madde 6 .   01 temmuz 2017   ila 30 Haziran 2018  tarihleri arasını kapsayan döneme ait gelir  gider  tablosu  takdim edildi  faaliyet raporu okundu  Teşekkür edildi  Oy çokluğu ile kabul edildi

Madde  7.  Denetim kurulu raporu okundu  Teşekkür edildi

Madde   8. Yönetim kurulu ve denetim kurulu  çalışmaları  ile ilğili  görüş ve öneriler dinlendi

ÖNERİLER

Abidin Bağseven  :  Yönetim kurulu faaliyetleri ile ilğili görüşlerini söylemek için söz aldı          Havuz ile ilgili belğe ve faaliyet raporunda gelir gider tablosunun Olmaması na dikkat çekti

Necdet Balta  :  Rapordaki  diğer işletme bilgilerini ve 69 000 TL ile ilğili

Net bilgilendirilmediğini neye harcandığının  açık olmadığını sordu

Korhan Ul   cevaben   Yönetim tarafından bilgileri olduğunu tüm tutarların makbuz ve faturalarının  olduğunun bilgisini verdi

Mehmet Hikmet Yükselici   :  Ortak kullanım alanlarının Çitlerle  Ağaçlarla  Mazılarla  Kapatılması  geçiş için  ara yolların  aynı şekilde kapatılmasına  Yönetim tarafından hiçbir önlem alınmadığını söyledi

Bu konunun  uygulamaya  konulması yeni yönetime havale edildi

Zeki Demirer    ;      Yönetim kuruluna yaptığı düzenli ve özverileri çalışmalar için teşekkür etti  Site  sakinlerinin çoğunun asker  kökenli ve devlet  çalışanı olduğunu uyumlu bir site olduğunu  uyumlu bir hayat sürdüklerini anlattı Elektrik paralarının  toplanamadığını  bu konuda daha duyarlı olunmasını  gerektiğini İmar affı  için  ilgili makamlar ile  görüşmeler yapılması ve sonuçlandırılması gerektiğini  söyledi

Hüseyin Özsaltuk :   Masraf dağılımı tek kalem den Yapılmadığını  bunun denetim tarafından  daha önce yapılmış olduğunu söyledi

Hakan Öğütcü ;  Site  profesyonel yönetime geçmedikçe bu problemlerin devam edeceğini söyledi  Profesyonel yönetim uzak bile olsa  bunun için  şimdiden  görüşmelerin yapılması gerektiğini , aidat borcu olanların bunu bir an önce ödemesi gerektiğini söyledi

MADDE  9  ; İmar affı ile ilğili konu görüşüldü

Naci Karademir ;  Göründüğü kadar cazip bir yasa olmadığını  m2  ne kadar olduğunu

İnternete girildiği takdirde  Ödenecek rakamın tespit edileceğini ileride tahminden fazla bir rakamın çıkabileceğini söyledi

Engin Ünlüer  ; İmar barışından kapattığımız veranda kapı pencere balkonlardan yararlanabileceğimizi söyledi  Bunun internete girerek yapılabileceğini  E Devlet şifresi

Belediyeden belge alınıyor internete giriliyor  Çevre bakanlığı imar müdürlüğü  kaç m2 kapatıldı ise  duruma göre tespit ediyor

Sitemizde Gerekli yerle için Yeni yönetime    YAPI   KAYIT  Belgesi  alınması için yetki verilmesi  oy çokluğu ile kabul edildi

Yücel Aktar   ;  Havuz kafenin ve sahil kefenin  bir an önce imar affından yararlanarak  bu belgelerin  alınması gerektiğini söyledi

Madde 10  İmar affı ile ilgili  konu konuşuldu  Yeni yönetime yetki verildi Site yönetim planında  yer alan  kat mülkiyeti ile ilğli  maddenin değiştirilmesi hususnda yeni yönetime yetki verilmesi kabul edildi  .

Madde  11   Ecri misil ile ilğili  konuların yeni yönetim tarafından araştırılmasına yetki verilmesi kabul edildi

Elektrik   6 Ay içinde elektrik trafolarının güçlendirileceği  elektrik ile problemin kalmıyacagı  ,

SU  ;  Belediyenin alt yapı çalışmalarına  2 yıl içinde  başlayacagi konuşuldu

Madde  12  ; Site havuzunun  Tuzlu su ilemi  tatlı suya mı  geçilmesi  konusu konuşuldu  öneriler  fikirler  söylendi  sisteme devam edilmesi  ( Tuzlu su) ile  oy çoklugu ile   kabul edildi

Madde 13  ; Geç ödenen aidatlar üzerinden  % 5 gecikme faizi alınmasının uygulamasının devam etmesine  ,Elektrik borçlarının  faizlerinin  ise AYDEM in uygulamalarına göre alınmasına karar verildi

Madde  14   ; Elektrik sayaçlarının okunması konusu  görüşüldü Mayıs ayı sonu , Temmuz ayı sonu , ve eylül ayı sonu itibarı ile  okunması ve tahsili  oylandı ve kabul edildi

Madde 15 ;  Olağan genel kurul un yapılacağı ay ödemelerini  aidat artışından sonra yapmayı  alışkanlık haline geldıgınden  Temmuz ayı  sabit harcamaları aksamaktadır

Bu nedenle genel kuruldan önce   temmuz ayı aidatının yatırılması uygun olacaktır .

Temmuz 2018  haziran 2019 arası  12  x 150  = 1800 TL   ödenmesine karar verilmiştir

Madde 16  ;  Huzur Haklarının tespiti

Huzur haklarının geçen sene olduğu gibi  yönetim kurulu  üyelerine ve denetim kurulu üyelerine  aynı şekilde ödenmesine karar verilmiştir

Madde  17 ; Yönetim kurulu asil ve yedek üye seçilmesi teklifleri konuşuldu

İki yönetim aday listesi teklif edildi  oylamaya sunuldu

ADAYLAR

Yönetim kurulu

1i Liste                                                           2, Liste

1  Günay Gençer                                                    Korhan  Ul

2  Mehmet Uzunlu                                                  İbrahim Durmuş

3   Hayati Birden                                                      Hüseyin Sımsık

Yedek üyeler

Insert WP User Avatar—                                                                  Yücel Turgut

Meltem  Pul                                                               Erol Alan

Kadri Gök                                                                    Nusret Yuva

 

Denetleme  kurulu asil üyeler

Tekin Günsan

Hasan Yüksektepe

Denetim kurulu yedek üyeler

Zülal Kızmaz

Münire Rahşan Arbay

Alınan  Oylar

1, liste  148  oy                                                           2i liste        74  oy

Yönetim kurulu  1. Liiste  148 oy ile  Denetleme kurulu    oy çokluğu ile    seçilmişlerdir

 

 

 

 

 

Yapılan seçim sonuçlarına göre

Yönetim kuruluna                                                                          Yedek Üyeliklere

Günay Gençer                                                                             ——-Insert WP User Avatar——-        

Mehmet Uzunlu                                                                          Meltem Pul

Hayati Birden                                                                               Kadri Gök

 

Denetleme kuruluna                                                    Yedek Üyeliklere

Tekin Günsan                                                                      Zülal Kızmaz

Hasan Yüksektepe                                                              Münire Rahşan Arbay

Seçilmişlerdir .

Madde 18; Tahmini  bütçe konuşuldu  oylandı kabul edildi

Madde 19 ;  Dilek ve  temenniler

Amfi tiyatroya   Eski çalışanlarımızdan Rahmetli  Serhat Alkan  isminin verilmesi  ve çalışanlara   yılbaşı ve iki dini bayramlarda  bir maaş ikramiye  verilmesi önerildi  ve kabul edildi.

 

Doğtaş,Yalıkavak

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.